Uszczelnienia

Firma Inter Trade posiada w swojej ofercie asortyment z zakresu uszczelnień:

Pierścienie typu O-ring, Q-ring,  Back-Up-Ring

Uszczelnienie typu oring to pierścień o przekroju kołowym, wykonany z elastomerowego materiału (gumy) posiadającego własności elastosprężyste. Stosowany głównie w połączeniach ruchowych i statycznych w hydraulice i pneumatyce.

Pierścienie uszczelniające wałki obrotowe typu simmering

Pierścień uszczelniający typu simmering ma szerokie zastosowanie do uszczelniania wałków obrotowych. Zbudowany jest z korpusu elastomerowego (gumowego) wzmocnionego wkładem metalowym Korpus połączony jest z wargą uszczelniającą, tworzoną przez dwie powierzchnie stożkowe, które w miejscu przenikania tworzą krawędź uszczelniającą współpracującą z wałkiem. Warga uszczelniająca dociskana jest dodatkowo sprężyną.

Pierścienie uszczelniające typ U, V, VT

Pierścienie uszczelniające typu V-ring są zaliczane do uszczelnień wałków obrotowych i w odróżnieniu do pierścieni typu simmering, uszczelniają w kierunku osiowym na powierzchni czołowej gniazda  same zaś obracają się z wałkiem.

Pierścienie uszczelniające typ U służą do uszczelnienia węzłów o ruchu posuwisto zwrotnym przy różnych ciśnieniach

Pierścienie zgarniające

Służą do zgarniania zanieczyszczeń zewnętrznych z elementów pracujących w ruchu posuwisto zwrotnego.

Pierścienie uszczelniające tkaninowo-gumowe

Służą do uszczelnienia tłoków tłoczysk i nurników przy różnych ciśnieniach.

Zespoły uszczelniająco - prowadzące

Służą do uszczelnienia  węzłów z elementami ruchu posuwisto-zwrotnym, zwłaszcza tłoków w cylindrach. Nowoczesna konstrukcja zespołu uszczelniająco - prowadzącego eliminuje bezpośredni kontakt tłoka z cylindrem dzięki pierścieniom prowadzącym z tworzyw sztucznych, które zwiększają trwałość elementów cylindra przy zachowaniu szczelności i stosunkowo małych oporach tarcia.

Uszczelnienia czołowe elastyczne

Elastyczne uszczelnienia czołowe przeznaczone są do uszczelniania obracających się wałków np. silników elektrycznych, artykułów sprzętu gospodarstwa domowego, elementów pneumatyki oraz hydrauliki. Kierunek obrotu dowolny

Uszczelnienia mechaniczne

Jest to urządzenie stosowane w maszynach wirujących, służące do oddzielenia od siebie przestrzeni w których znajdują się dwa czynniki o różnych ciśnieniach, temperaturach lub własnościach fizyko-chemicznych. Praca uszczelnienia polega na zdławieniu przepływu przetłaczanych czynników przez parę dwóch pierścieni roboczych, z których jeden (pierścień stały) jest na stałe osadzony w nieruchomym korpusie, a drugi (część obrotowa) jest zamontowany na wirującym wale urządzenia i są one dociskane do siebie przez odpowiednie elementy sprężyste.

Sznury uszczelniające gumowe, silikonowe, fluorowe, poliuretanowe, mikroporowate, szczeliwa

Szczeliwa plecione do zastosowań dynamicznych są najstarszą i do tej pory najczęściej stosowaną formą uszczel­niania w pompach i armaturach, pozwalają, uzyskiwać coraz trwalsze uszczelnienia dławnic pomp, armatur oraz wałów mieszadeł, mikserów i młynów. Ze względu na warunki występujące w miejscu pracy tych szczeliw, do ich produkcji wykorzystuje się specjalnie dobrane kompozycje przędz i impregnatów. Szczeliwa te są stosowane w wszystkich gałęziach przemysłu, a zwłaszcza chemicznego, energetyki, gospodarki komunalnej.

Szczeliwa plecione do zastosowań statycznych, stosowane są jako uszczelnienia elementów maszyn i urządzeń, wszelkiego rodzaju zamknięć, gdzie najbardziej znaczącym parametrem jest temperatura i ciśnienie. Do produkcji szczeliw do zastosowań statycznych stosuje się specjalnie dobrane przędze i impregnaty. Stosowane są głównie w hutnictwie, energetyce, odlewnictwie oraz w przemyśle chemicznym i maszynowym.

W swojej ofercie posiadamy również produkty firm:

Economos, Eriks, Fey, James Walker, John Crane, Simrit, Stomil Sanok, Trelleborg, Anga