ISO 9001

ISO 9001

23 listopada 2005 roku firma Inter Trade Sp. z o.o. uzyskała certyfikat nr FS 500654, nadane przez firmę BSI Management Systems i działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami BS EN ISO 9001:2000 w zakresie:

Kompleksowego zaopatrzenia przedsiębiorstw przemysłowych w elementy niezbędne do bieżącego utrzymania ruchu maszyn i urządzeń, produkcji taśm i pasów napędowych, prowadzenia magazynów depozytowych oraz doradztwa i pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych. 

POLITYKA JAKOŚCI
Strategicznym celem Inter Trade sp. z o.o. w zakresie Polityki Jakości jest pozyskiwanie i kompleksowa obsługa klientów z segmentu przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie doradztwa technicznego i dostaw materiałów technicznych niezbędnych do bieżącego utrzymania ruchu tych zakładów. Pozyskanie jak największej ilości Odbiorców, związanie ich z firmą Inter Trade sp. z o. o na zasadzie Umów współpracy, tworzenia stanów magazynowych uwzględniających konkretne potrzeby Odbiorców, przejmowanie zaopatrzenia w artykuły techniczne na zasadzie outsourcingu, przekazywanie klientom wiedzy o najnowszych rozwiązaniach technicznych oraz ciągłe doskonalenie oferty, zarówno w zakresie jakości towarów, kompleksowości oferty, jak i bieżącej obsługi, to główne kierunki działania i rozwoju firmy. W celu osiągnięcia powyższych zadań prowadzimy lub zamierzamy prowadzić następujące działania: 

W zakresie jakości obsługi:
Osobiste wizyty Przedstawicieli Handlowych na bieżąco monitorujących potrzeby naszych Odbiorców, poznających specyfikę działania poszczególnych Przedsiębiorstw i dostosowujących do niej ofertę handlową, maksymalne wykorzystywanie nowoczesnych środków przekazu informacji, ustawienie strony internetowej jako platformy wymiany wszelkich informacji i dokumentów, nieustanne dążenie do minimalizacji czasu niezbędnego do obsługi naszych Odbiorców.

W zakresie kompleksowości oferty:
Ciągłe rozszerzanie oferty handlowej, zarówno w zakresie poszukiwania nowych Dostawców i Producentów już oferowanych towarów, jak i w zakresie poszerzania o nowe produkty i usługi ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości, innowacyjności i potrzeb naszych Odbiorców. 

W zakresie doradztwa technicznego:
Nieustanne podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników w zakresie zagadnień technicznych oferowanych asortymentów, poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych i możliwości zastosowania ich u naszych Odbiorców, organizowanie szkoleń dla służb technicznych naszych Odbiorców, wykorzystanie Internetu do udostępnienia i przesyłania informacji technicznych o towarach, opracowanie katalogów zawierających dane techniczne, wydawanie publikacji zawierających porady techniczne i nowości w ofercie Inter Trade sp. z o.o.

W zakresie dostępności towarów:
Tworzenie stanów magazynowych towarów dla poszczególnych Odbiorców z uwzględnieniem ich określonych potrzeb ilościowych i jakościowych, a także ich dostępności poprzez system magazynów depozytowych.

W zakresie zadowolenia naszych Odbiorców:
Nieustanne monitorowanie potrzeb i stopnia zadowolenia naszych Klientów mające na celu podnoszenie jakości naszej współpracy, system bonusów i nagród dla naszych Odbiorców za długotrwałą współpracę, tworzenie pozytywnego wizerunku firmy poprzez wspieranie organizacji charytatywnych i kulturalnych, co powoduje pośredni współudział naszych Odbiorców w tych inicjatywach.

W zakresie ochrony środowiska:
Minimalizację negatywnego oddziaływania naszej działalności na środowisko, stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników, unikanie współpracy z dostawcami, których działalność powoduje degradacją środowiska naturalnego, wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę środowiska oraz przestrzeganie wymagań prawnych dotyczących środowiska.